gestió del cordó

L'Elecció De L'Editor

Anar sense fil amb pinces

Reduir l'enfocament del cable